Thông tin liên hệ:

  • Phụ Kiện Home : Thế giới đồ tiện ích gia dụng hiện đại
  • Phone: 0377.6666.88
  • Email: PhuKienHome.vn@gmail.com
  • Website: www.PhuKienHome.VN
  • Địa chỉ: Khu đô thị mới Cầy Giấy, Hà Nội.